Czerniak leczenie

Czerniak jest zaliczany do złośliwych nowotworów skóry, których leczenie wymaga specjalistycznej opieki dermatologa i onkologa. Pierwszym etapem leczenia czerniaka jest wycięcie chirurgiczne z odpowiednim marginesem zdrowej skóry. Na wycięcie i leczenie raka skóry możesz umówić się w Klinice Anclara.

Czym jest czerniak i jak przebiega proces leczenia?

Objawem czerniaka może być pojawienie się czarnego punktu na skórze lub zmiana wyglądu znamienia barwnikowego. Leczenie czerniaka musi zostać jak najszybciej rozpoczęte by uniknąć przerzutów. Leczenie czerniaka jest prowadzone przez lekarzy dermatologów – specjalistów w dziedzinie leczenia czerniaków.

Sposoby na wykrycie i leczenie czerniaka – kilka przykładów

Aby zacząć leczenie czerniaka, najpierw trzeba go zdiagnozować. W celu wykrycia czerniaka stosuje się takie metody, jak: badanie dermoskopowe, badanie USG skóry czy badanie mikroskopem konfokalnym. Podstawą diagnostyki i leczenia czerniaka jest badanie histopatologiczne.

Gdy czerniak zostanie wykryty, jego leczenie rozpoczyna się od wycięcia chirurgicznego. Ponadto czerniaka możemy leczyć chemioterapią lub immunoterapią. Decyzja o wyborze konkretnego sposobu leczenia czerniaka powinna być podjęta przez właściwego lekarza.

Jak trudny jest proces leczenia czerniaka?

Wcześnie wykryty czerniak jest stosunkowo prosty do wyleczenia. Najczęściej wystarczy wyciąć zmienione chorobowo miejsce. Jednak decyzja taka musi zostać poprzedzona serią dokładnych badań, które odpowiedzą na pytanie, czy takie leczenie będzie odpowiednie. Dlatego też wydaje się, że proces leczenia czerniaka jest bardziej skomplikowany.

Należy przede wszystkim wykluczyć nowotwór złośliwy. Istotne jest także rozpoznanie przyczyn powstania czerniaka. Leczenie czerniaka jest ostatnim etapem, który prowadzi już do całkowitego powrotu do zdrowia.

Jak długo trwa leczenie czerniaka?

Leczenie czerniaka może trwać dość długo z powodu badań, które należy wykonać. Jednak samo usunięcie zmienionej chorobowo skóry to szybki zabieg. Leczenie czerniaka wykrytego w późnym etapie rozwoju wymaga bardziej skomplikowanych zabiegów, a także więcej czasu. Wiele więc zależy od tego, jak szybko nowotwór zostanie wykryty.

Jakie są szanse na wyleczenie czerniaka?

Aktualnie leczenie czerniaka, jak i innych nowotworów, daje coraz lepsze efekty. Wcześnie wykryty daje niemal sto procent pewności powrotu do pełnego zdrowia. Jednak zalecane są częstsze wizyty kontrolne u dermatologa, ponieważ istnieje możliwość pojawienia się czerniaka po raz kolejny w innym miejscu (predyspozycje środowiskowe lub genetyczne odgrywają tu dużą rolę).

Czy leczenie czerniaka niesie ze sobą jakieś dodatkowe ryzyko?

Leczenie czerniaka nie jest proste. W zdecydowanej większości przypadków polega na jego fizycznym usunięciu za pomocą zabiegu. Nie stosuje się przy tym ani naświetlania, ani chemioterapii. Dobrze prowadzone leczenie czerniaka wykrytego na wczesnym etapie nie niesie ze sobą żadnego ryzyka.

Gorzej sytuacja może wyglądać, gdy choroba zostanie zdiagnozowana na późnym etapie rozwoju. Wtedy być może będzie trzeba wdrożyć bardziej inwazyjne sposoby leczenia. Dlatego też warto jak najszybciej zgłosić się do lekarza z wszelkimi podejrzeniami.